בטל השתקה
השתק

חיילים יהודים

עשרות אלפי חיילים יהודים נלחמו בנאצים במסגרות צבאיות שונות: פליטים מפולין שהגיעו לברית המועצות הקימו בשיתוף עם הצבא האדום שתי יחידות צבאיות, בחורים מארץ ישראל התגייסו לבריגדה הבריטית אך רוב החיילים היהודים שרתו כחיילים בצבא האדום ובצבאות בעלות הברית. מהההתכתבויות בין חיילים לבני משפחותיהם וחבריהם עולה הלהט בו יצאו לקרב כדי לנקום בנאצים, אחרים כתבו ממחנות השבויים בגעגועים ושגרו בקשות למשלוח מצרכים שחסרו להם. לאחר המלחמה היו עדים חיילי הבריגדה הישראלים לאירופה המשוחררת מעול הגרמנים, ודיווחו על מראה עיניהם במכתבים.

חיילים יהודים

3.7.1942
מאת: משה פלדמן מס' שבוי 4540, סטאלאג 8ב
אל: מישה קולודני, תל אביב , א"י
אני מרגיש טוב ומקבל חבילות מהצלב האדום.
למכתב