בטל השתקה
השתק

אגרות הצלב האדום הבילנלאומי

הצלב האדון הבינלאומי הנפיק איגרות דואר מיוחדות להתכתבות בין כל הארצות הלוחמות. המוען והנמען כתבו על גבי אותה איגרת; תוכן המכתב הוגבל לענייני משפחה בלבד במספר מילים שאינו עולה על עשרים וחמש. הזמן שעבר בין שליחת המכתב לבין קבלת מענה ארך חודשים. כשהגיעה תשובה, אם הגיעה, לא תמיד היא שיקפה את המצב כהווייתו.

התכתבות באמצעות הצלב האדום

16.12.1940
מאת: הצלב האדום, ז'נבה, שווייץ
אל: סניו טננבאום, תל יצחק, א"י
בתשובה&nbsp;לשאלתך&nbsp;מ-8.5.1940&nbsp; <br/>בנוגע&nbsp;לפ.&nbsp;טננבאום&nbsp;הרינו&nbsp;להודיע&nbsp;לך,&nbsp; <br/>כי&nbsp;כתובתו&nbsp;המדוייקת&nbsp;של&nbsp;הנ"ל&nbsp;כדלקמן: <br/>פ.טננבוים&nbsp;9439&nbsp;סטאלאג&nbsp;VIII&nbsp;A&nbsp;גרמניה.
למכתב